Yaradılış ...

Hilkat,
Fıtrat,
Tıynet,
Mizaç, huy, tıynet.
Cibilliyet.
Kılış.
Yaradılış.
İngilizce: temperament, 
Fransızca: temperement

Bir kimsede doğuştan bulunan vücut ve ruh özelliklerinin tümü, mizaç, huy, tıynet, cibilliyet.
Bir şeyin yaratılırken kazanmış olduğu özellikler bakımından durumu, fıtrat, hilkat.
yaradılış.
Beden ve ruh yapılışından gelen anıklıkların tümü. 
Kişiliğin duygusal ve heyecansal yönleri. 
Duygusal görevlerin ya da beden yapısına ilişkin belirleyicilerin sürekli niteliği, huy.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ