Yağ uru ...

Lipom,
Fransızca lipome.
İngilizce: lipoma
Latin: lipoma
Yağ uru.
Steatom,
Yağ dokusu tümörü.
Vücudun herhangi bir yerinde yağ dokusunun ileri derecede büyümesiyle meydana gelen selim ur.
Yağ dokusunun, bulunduğu yerde büyümesiyle oluşan zararsız ur.
Yağ dokusunun, bulunduğu yerde büyümesiyle oluşan iyicil ur.
Yağ dokusundan köken alan iyicil tümör.
Yağ dokusunun iyi huylu tümörü.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ