Yabancı kimse...

Tat,
Kars yöresinde tat.
Yabancı kimse.
Yabancı, ecnebi, özel olarak Acem.
Eski Türkçede, tat, yabancı, İranlı.
Özellikle Türkler’in hakim oldukları yerlerdeki yabancı kavimler, Araplar ve İranlılar için kullanılmıştır.
İran soyundan olan ve Hazar denizi kenarında İran Azerbaycan sınırında yaşayan bir topluluk.
El,
Yad,
Ecnebi,
Çıtak (Yabancı, göçmen).
Balıkesir, Bursa ve Kastamonu yörelerinde çıtak, yabancı, göçmen.
Özge(Kars yöresinde, El, Başka, Yabancı)
Aileden,
Bilinmeyen, Tanınmayan,
Meçhul,
Bigane, Farsça bigane, yabancı.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ