Sürtük ...

İsporta,
Sürtük,
Fahişe,
Aşüfte,
Gezgin fahişe, 
İşporta (italyanca, sporta), Gezgin fahişe, 
Hoppa, oynak, ahlaksız kadın.
Oynak, hoppa kadın.
Kaba konuşmada Hayat kadını.
Kötü yola düşmüş kadın, fahişe.
Vaktini çok gezerek geçiren, evinde oturmayan kadın.
Orada burada gezip dolaşarak vaktini boşa harcayan kadın. 
Aynı anda birden fazla kişiyle gönül eğlendiren kadın.
Sürtünerek kadınla ilişkiye giren kadın, lezbiyen.
Sürüştüren, kendisine sürüştürülen kadın, sevici kadın.
Arsız, yüzsüz, açgözlü.

Sürtük kelimesinin diğer anlamları;
Dokuma kuşaklan keçelendirmeye ve yumuşatmaya yarayan bir çeşit tokmak.
Sabahları çeşitli yönlerden esen yel.
Pudra(Çankırı, Tokat yöresinde)
Selin taşıdığı ağaçlar.
Sokulgan, girgin.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ