Süpürge sapı...

Tara,
Godet,
Süpürge sapı.
Tara; Tokat ve Ordu yöresinde halk ağzında süpürge sapı anlamında kullanılır.

Tara sözcüğünün diğer anlamları;
Bağ budamaya ya da ağaç kesmeye yarayan, eğri bir çeşit bıçak.
Ağaç kökü çıkarmaya yarayan bir araç.
Odun keskisi, satır.
Yıldız (Farsça)
İnce odun ve ağaç dallarını kesip budamaya yarayan araç
Japonya'da Buda tapınaklarına verilen ad.
Bağ budamaya yarayan eğri bıçak.
Morina balığı.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ