Sınıflamak, ayıklamak anlamlarında kullanılan bir fiil ...

Kategorize,
Fransızca categorise,
Sınıflamak, ayıklamak anlamlarında kullanılan bir fiil.
Sınıflamak, ayıklamak, anlamlarındaki kategorize etmek birleşik fiilinde kullanılır.

Kategori,
Zümre, grup.
Aralarında herhangi bir bakımdan alaka veya benzerlik bulunan şeylerin hepsi.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ