Şişirme haber ...

Asparagas,
İngilizce asparagus.
Yalan haber.
Şişirme haber.
Uydurma.
Gerçek olmayan, gerçekmiş gibi gösterilen haber.
Gazetelerin popularitelerini daha çok arttırmak, tirajı yükseltmek için olayları çok fazlasıyla abartmaları.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ