Simge ...

Alem,
Arapça Alem,
Simge,
Timsal,
Sembol,
İngilizce: symbol, 
Fransızca: symbole
Rumuz,
Remiz(Remz).
İşaret,
Bayrak.
Duyularla ifade edilemeyen bir şeyi belirten somut nesne veya işaret, alem, remiz, rumuz, timsal, sembol.
Minare, kubbe, sancak direği vb. yüksek şeylerin tepesinde bulunan, madenden yapılmış ay yıldız veya lale biçiminde süs, ayça.
Alem, minarenin tepesindeki ay yıldız
 
Evren.
Dünya, cihan.
Aynı konu ile ilgili kimseler.
Bu kimselerin uğraşlarının bütünü.
Belli bir grupraki canlıların bütünü.
Durum ve şartlar.
Herkes, başkaları
Ortam, çevre
Kendine özgü birçok niteliği bulunan şey.
Farklı davranış içinde bulunan kimse.
Mecaz Eğlence.

Alem, dünya, eğlence, herkes.
Eğlence
Bir kavramın uzlaşımsal ya da üzerinde uzlaşıma varılmış gösterimi.
Bir imge ya da düşünü olarak dış gerçekleri yansıtan anlıksal bir görüntü.
Ruh çözümlemesinde bilinçsiz bir düşünceyi, duygu ya da isteği belirten herhangi bir im.
Bir öğe, özdek, nesne, nitelik , bağıntı vb.gösteren harf, biçim, im.
Bir anlam, kavram, öğe, birim vb. kısaltmayla bildiren harf, resim, im.
Görülmez bir gerçekliği canlandıran imge ya da özdeksel nesne, örneğin, güvercin barışın simgesidir.
Duyularla ifade edilemeyen bir şeyi belirten somut nesne veya işaret, rumuz.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ