Sığınmacı ...

Mülteci,
Arapça mülteci, (ﻣﻠﺘﺠﻰ).
Arapça, iltica, sığınmak kelimesinden türetilmiş.
İltica eden, sığınan.
Sığınmacı.
Sığınık,
Başka bir ülkeye veya yere sığınmış olan kişi, sığınık, mülteci.
Yabancı bir ülkede iltica etmeden önce belirli bir süre kalan kimse.
Bir yere veya kimseye sığınan
Vatanını terkedip başka bir ülkeye sığınan kimse, sığınmacı.
Yurdunu terkedip başka bir ülkeye sığınan kimse, mülteci.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ