Sancak beyi...

Mutasarrıf,

Osmanlıca, Arapça(متصرّف), 
Osmanlı idari sisteminde sancak veya liva mülki amiri.
Osmanlı mülki teşkilatında bir sancağı yöneten sorumlu kimse, mutasarrıf.
Beylerbeyi, Osmanlı idaresinde sancak beylerine verilen ad veya unvan.
Ban, Osmanlı İmparatorluğu döneminde 

Macaristan ve Hırvatistan’da Sancak Beylerine verilen unvan.
Sancak beyi.
Sancağın yönetiminden sorumlu olan görevli.
Sancağın askeri ve mülki yönetiminden sorumlu olan görevli.
Sancaktar, 
Alemdar.

Sancak beyi, Osmanlı Devleti'nde yönetici. 
Sancakların başında Sancak beyi bulunurdu.
Osmanlı idaresinde bulunan idari ve askeri yapılanmada beylerbeyliklerden sonra gelen sancakları yöneten kişidir. Sancak beyi savaş zamanı emri altındaki tımarlı sipahiler ile beylerbeyinin emri altına girerdi. 

I. Murat döneminde Rumeli Beylerbeyliği kuruldu. Beyliğin ilk merkezi Edirne idi. Daha sonra merkez Manastır oldu. Bayezid döneminde Anadolu Beylerbeyliği kuruldu. Beyliğin ilk merkezi önce Ankara iken daha sonra Kütahya oldu. Osmanlı Devleti'nde fetihlerle toprakların genişlemesi üzerine yönetimi kolaylaştırmak amacıyla ülke eyaletlere bölünmüştür.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ