Sanayi ...

Uran,
Sanayi,
İşleyim.
Endüstri.
İş kolu,
Sanatlar,
Zanaatlar.
Arapça sanayi, (ﺻﻨﺎﻳﻊ)
İngilizce: industry
Arapça, sinaat, meslek, zanaat'ın çoğul şekli sanayidir.
Ham maddeleri işlemek, enerji kaynaklarını yaratmak için kullanılan yöntemlerin ve araçların bütünü, işleyim, uran, endüstri.
İnsanların maddi ihtiyaçlarının kolaylıkla karşılanması amacıyle ham maddelerin işlenip kullanılacak duruma getirilmesi için yapılan işlerin, kullanılan usul ve faaliyetlerin bütünü, endüstri.
Yeni teknolojileri uygulamadaki tavırları ve yasal durumları ne olursa olsun büyük, küçük ve orta ölçekli işletmelerin gerçekleştirdikleri her türlü iktisadi etkinlik.
Tarımsal olmayan üretim-tüketim mallarının üretilmesi, hammaddelerin yarı mamul ve mamul madde hâline getirilmesi için gerçekleştirilen ekonomik etkinlikler ile bu süreçte kullanılan araçlar bütünü, endüstri, işleyim.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ