Padişahların vezirlerine seslenirken kullandıkları bir söz ...

Lala,
Farsça lala.
Atabeg, Atabey, Atabek.
Rumeli'de engin bilge mürebbi.
Padişahların vezirlerine seslenirken kullandıkları bir söz, deyim.
Şehzadelerin özel eğitimiyle meşgul olan, valilikleri esnasında yardımcıları durumunda olup idari işlere bakan kimse.
Sarayda şehzadelerin terbiyecisi durumundaki harem ağası.
Şehzadelerin özel eğitmeni. 
Saraya alınan acemilerin terbiyesine memur edilen tecrübeli kimse.
Eskiden büyük ailelerde bir çocuğun bakımı, eğitim ve terbiyesiyle meşgul olan erkek terbiyeci.
Eski dilde, Çocuğun bakım, eğitim ve öğretimiyle görevli kimse.
Sadrazamlar için atabek karşılığı kullanılan söz ve padişahların sadrazamlarına hitap sözü.
Osmanlı İmparatorluğu zamanında sadrazamlar hakkında Atabek karşılığı olarak kullanılan bir tabir olduğu gibi, şehzadelerin mürebbilerine de bu ad verilirdi. 
Eskiden büyük memurlarla zenginler de çocuklarının terbiyesine bakmak üzere lala istihdam ederlerdi. Lala, görünüşte hizmetkar vaziyetde ise terbiyesi kendisine havale olunan çocuğa karşı amir yerinde bulunur. Esasen yaşlı ve kamil insanlardan seçildikleri için çocuklar da kendisine bir mürebbi, bir hoca gibi tazim ve hürmet ederlerdi.

Lala sözcüğünün yörelere göre başka anlamları;
Kız kardeş.
Lale.
Aptal.
Murabbi,
Bala,
Erkek terbiyeci.
Dadka guvernör.
Yetiştirici bakıcı veya eğitici anlamındadır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ