Ketenin çöpü, işe yaramayan bölümü ...

Üstübü,
Rumca, Üstüpü
Yunanca, stouppi.
Alm. Werg, 
Fr. filasse, etoupe, 
İng. oakum.
Oakum.

Gemi teknelerinin kalafatlanmasında, atölye, tamirhane vb. yerlerde temizlik işlerinde kullanılan, genellikle yoluntu ve artık pamuk ipliği veya didilmiş kenevir.
Vapur kalafatında, işliklerde, buharlı makinelerde, temizlik işlerinde, otomobilcilikte kullanılan didilmiş kendir.
Ketenin çöpü, işe yaramayan bölümü.
Üstübü, gemi kalafatında kullanılan kendir.
Kalafat işlerinde kullanılan didilmiş kendir.
Kendirden çıkarılan tarak artıkları.

Üstüpü, tamirhanelerde, gemi kalafatında, işliklerde buharlı makinelerde, temizlik işlerinde, otomobil sanayinde kullanılan kalın lifli keten ve kenevir ya da pamuk iplik telefidir. Üstüpü, makinelerde tamirat işlemlerinde, yağlama, bakım ve temizlik işlerinde kullanılan, didilmiş artık pamuk ipliği, kendir vb elyaf yumağına denir. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ