Israr eden ...

Israrcı,
Israr eden.
Israr etmek.
Sırnaşık, 
Şınaşık, sınaşık, alışık. 
(Balıkesir-Kocaeli -Bilecik-Edirne-Kırıkkale yöreleri)
Can sıktığına, rahatsız ettiğine aldırmadan bir kimseden sürekli, yalvarırcasına istekte bulunan ve bu isteğinde direnen (kimse). 
Bir konuda, bir düşüncede sürekli direnmek, ayak diremek.
Rahatsız eden, sıkıntı veren. 
Fenikme, Füşürde,
İrhas.
Sık boğaz,
Ayak diremek,
Bekinme,
Çok istemek.
Dayatma, Direnme,
Üsteleme,
Yapmacık, Yılışık,
Zorlama,


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ