İkinci sınıf bir toplum olmayı kabullenen kişilerin egemen olduğu yönetim biçimi...

Mediokrasi,
Vasatların Egemenliği.
İkinci sınıf bir toplum olmayı kabullenen kişilerin egemen olduğu yönetim biçimi.
Mediokrasi, bir ülkede toplumu yönlendirebilme niteliğine sahip kurumların, eğitim düzeyi, entelektüel birikim, bilgi, beceri ve yetenekleri bakamından vasatın üzerinde olmayan insanlar tarafından ele geçirilmiş olması durumudur. Mediokrasi, sıradan insanın yükselerek iktidar olduğu bir yönetim biçimi, vasatların yönetimidir. Yetki bilgi, zeka, yetkinlik ve yaratıcılık açısından vasat veya vasatın altında olan kişilerde toplanmıştır. Vasatın ötesinde herhangi bir özelliğe sahip olmayanlar gündeme egemen konumdadır hatta gündemi, olayların gidişatını bu kişiler yönlendirmektedir. Birbiriyle bağdaşmayan işler bile aynı kişi ve kuruluşlar tarafından yapılır. Bu siyasi durumda statükonun yani değişmesi beklenmeyen ve istenmeyen mevcut durumun devamı için gerekli görüldüğünden ortalama, sıradan olan ideal kabul edilir. Çoğunluk mediokrasiye teslim olarak vasat yaşamlarını sürdürür. Herhangi bir konuda itirazı olanlar ve ortalamanın dışına çıkmak isteyenler, çoğunluğun karşısında sesini duyuramazlar, susturulurlar ve ortalamaya geri çekilmek istenirler.

Mediokrasinin egemen olduğu bir düzende bu vasatlık iktidarda başlar ve başta medya olmak üzere kamuoyu üzerinde yaygın etkisi olan tüm yapılara yayılır. Bu yapıların birbirleriyle ve iktidarla olan kuvvetli ilişkileri, sistemin söz konusu vasatlık çerçevesinde devamlılığını garanti eder.

Meritokrasi,
Fransızca meritocratie.
Kişilerin yetenek ve bireysel üstünlüğüne dayanan yönetim biçimi.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ