İhtiyaç halinde elle çekilen buğday unu...

Algan, 
İhtiyaç halinde elle çekilen buğday unu. 
(Afyonkarahisar yöresi Halk Ağzında).

Algan sözcüğünün başka anlamı;
Fatih,
Alan, fetheden,

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ