Halk ...

Enam,
Ahali,
Kamu,
Topluluk.
Folk,
Halk,
Arapça Halk, (ﺧﻠﻖ) 
Aynı ülkede yaşayan, aynı kültür özelliklerine sahip olan, aynı uyruktaki insan topluluğu, folk.
Aynı soydan gelen, ayrı ülkelerin uyruğu olarak yaşayan insan topluluğu.
Bir ülke içerisinde yaşayan değişik soylardan insan topluluklarının her biri.
Belli bir bölgede veya çevrede yaşayanların bütünü, ahali.
Bir ülkedeki yurttaşların bütünü, kamu.

Halk kelimesinin diğer anlamı;
Arapça, halk, yaratma, halk etme.
Yaratma, yok iken var etme.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ