Halk arasında Mevlid olarak anılan Vesiletün Necat’ın yazarı. ..

Süleyman Çelebi,
Mevlit yazarı ve divan şairidir. 
Mevlid, gerçekte, bir mesnevidir.
Halk arasında Mevlid olarak anılan Vesiletün Necat’ın yazarı. 
Mevlid adlı eseri  1409 yılında yazılmış.

Mevlid, Hazreti Muhammet‘in en son ve en büyük peygamber olduğunu kanıtlamak için yazılmıştır. Süleyman Çelebi’yi rahmetle yad etmek amacıyla 2022  yılı Süleyman Çelebi yılı Cumhurbaşkanlığınca ilan edilmiş ve uygulanmaktadır. Bu kapsamda düzenlenecek etkinlikler Diyanet İşleri Başkanlığı, Kültür Ve Turizm Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı birlikte Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütecektir.

Süleyman Çelebi, 1351 yılında Orhan Gazi döneminde Bursa'da doğdu. Vezir Ahmet Paşa’nın oğludur. Gençliğinde Bursa'da eğitim aldı. O devirde, Çelebi ünvanı ilim adamlarına ve Mevlevi tarikatı büyüklerine verilmekteydi. Mevlevi olduğuna dair kanıt yoktur. Bilgili tavırlarıyla Padişah Yıldırım Bayezid’in dikkatini çekmiş ve yapımı 1399 yılında tamamlanan Bursa Ulu Cami’ye imam olarak atanmıştır.
Süleyman Çelebi 1422 yılında öldü.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ