Görüş, bakım ...

Açı,
Zaviye,
Görüş, bakım.
Timar,
Bakış.
Görünüş.
Fikir, görüş,
Nokta-i nazar,
İngilizce: opinion, conception, view
Fransızca: conception

Herhangi bir konu üzerinde kişinin inancı.
Olaylar, düşünceler ya da nesneler üzerinde geliştirilen anlayış, değer ve yargı.
Bireyin belli bir konudaki bakış açısı ve anlayış biçimi.
Gözle bir şeyi algılama yetisi.
Bir olay, varlık veya düşünce üzerinde varılan yargı, fikir.
Ziyaret,
Ceza evi ve hastanede yapılan ziyaret.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ