Eskiden Borçlu olan...

Mütedeyin,
Mütedeyyin,
Arapça mutedeyyin, (ﻣﺘﺪﻳّﻦ),
Borçlu.
Borçlu olan.

Dindar. 
Din ile vazifeli. 
Sağlam müslüman, dine muhalefetten sakınan, dinine sadık olan. 
Arapça, dinine bağlı olmak anlamındaki tedeyyun kelimesinden türetilmiştir.
Dinine bağlı (kimse), dindar.
Bir dini kabul etmiş olan (kimse).
Dindar, dini emirlere ve yasaklara uyan.
Din ile vazifeli. 
Sağlam müslüman, dine muhalefetten sakınan, dinine sadık olan.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ