Dua ...

Yakarı.
Yakarış.  
Yalvarış, 
Niyaz,
Tazarru,
Arapça, Tazarru, (ﺗﻀﺮّﻉ)
Yalvarma, yakarma.
Dua,
Arapça dua, (ﺩﻋﺎﺀ)
İngilizce: prayer, 
Fransızca: priere, 
Almanca: Gebet.
Tanrı'ya yalvarma, yakarış için söylenen dini metin.
Tek kişinin ya da din adamlarınca yönetilen tapınmaya, kutsamaya ve dinsel törene katılan kişilerin; yüce varlıkların, doğaüstü güçlerin yardım ve acımalarını sağlamaları, onları yumuşatmaları için seslenişleri, yakarışları.
Güçsüzlük ve ihtiyacını ortaya koyarak Allah’a yalvarma, bir şeyin olmasını veya olmamasını isteme, yakarış, niyaz.

Dualar; Enfas.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ