Deniz ...

Mer,
Deniz,
Bahr, 
Bahir,
Derya,
İngilizce:  Sea, mare(pl. maria), 
Fransızca: Mer, 
Almanca: Meer.
Tengiz (Eski Türkçede) Teng, göl, bataklık.
Yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan, birbiriyle bağlantılı, tuzlu su kütlesi.  
Yeryuvarlağı üzerinde su ile kaplı bölgeler.
Yer yüzünün büyük bir kısmını kaplayan tuzlu su kütlesi, bahir, derya.
Yerkabuğunun çukur kesimlerini dolduran, bağlı olduğu anadenize göre daha az derin, karasal sahanlıkları daha yaygın ve karaların etkisine çokça açık tuzlu su alanları.

Deniz sözcüğünün diğer anlamları;
Aydaki düzlükler.
Geniş alan(Mecaz).
Çokluk, yoğunluk.
Sınırsız denecek derecede genişlik, bolluk ve çokluk anlatır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ