Çalışma, emek...

Say,
Arapça say, (ﺳﻌﻰ),
Çalışma, emek, gayret.
Himmet,
Ceht,
Çalışıp çabalama, 
Çalışma, emek.
Çalışma, çalışıp çabalama, emek sarfetme, ceht.
Eski dilde, çalışma, emek.
Gayret sarfetme. 
Bir maksadın meydana gelmesi için elden geleni yapma.

Say'ın diğer anlamı;
Hac ibadeti sırasında Safa ile Merve tepeleri arasında gidip gelme.
Hızlı yürüme.
Cüret etme.
Ziyaret etme.
Gammazlık yapma.
Suyun akması.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ