Büyük yılan ...

Eram,
Büyük yılan.
Isparta yöresinde büyük yılan için eram sözcüğü kullanılır. Omurgalı hayvanlardan, bacakları olmayan, üzeri pullarla kaplı, çatal dilli, büyük bir kısmı zehirli olan, uzun sürüngen hayvan.

Yılan;
Sürüngenlerden, ayaksız, ince ve uzun olanların genel adı, yerdegezen, uzun hayvan. 
Totem, tapıncak, koruyucu yaratık olarak ilkellerin dinsel yaşamında gizemsel ve büyüsel bir nitelik taşıyan; dünyanın ve insanın yaratılışıyla ilgili efsanelerde önemli bir öğe olarak kullanılan sürüngen hayvan.
İngilizce: Serpens, Ser (serpentis), Serpent,  snake,
Fransızca: Serpent, 
Almanca: Schlange.
Latin: Serpens.
Efi,
Mar,
Elhayye, 
Haiyyat, 
Eski Türkçede, ılan, yılan.
Uzun hayvan.
Avhec,
Haneş,
Yerdegezen.

Yılan başka anlamı;
Bir takımyıldızın adı.
Mecaz anlamda;  Sinsi ve hain.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ