Bir şeyin karşısında bulunan...

Mukabil,
Aleyh,
Karşılık olan. 
Karşı taraf. 
İvaz, bedel, karşılığı.
Birinin karşısında olma.
Bir şeyin karşısında bulunan.
Bir şeyin veya bir kişinin karşısında olma.
Maruz, Bir olay veya durumun etkisinde veya karşısında bulunan.

Arapça mukabil, (ﻣﻘﺎﺑﻞ)
Arapça, karşı karşıya olmak, karşılaşmak anlamındaki mukabele kelimesinden türetilmiştir.
Bir şeye karşılık olarak yapılan, bir şeyin karşılığı olan,
Bir şeyin tam karşısına gelen, karşısında bulunan, karşı karşıya olan
Bir söz veya davranışa karşılık olarak yapılan, bir şeyin karşılığı olan.
Bir şeyin karşısında bulunan.
Karşılıklı.
Karşılık olarak.
Rağmen.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ