Bir bilim kolunun türlü konuları üzerine yazılmış yazı ve eserlerin hepsi ...

Edebiyat,
Bir bilim kolunun türlü konuları üzerine yazılmış yazı ve eserlerin hepsi.
Literatür.
Fransızca: Litterature
Arapça, Edebiyat, edebiyyat (ﺍﺩﺑﻴّﺎﺕ).
Olay, düşünce, duygu ve hayallerin dil aracılığıyla sözlü veya yazılı olarak biçimlendirilmesi sanatı, yazın, gökçe yazın
Mecaz anlamda, İçten olmayan, gereksiz, yapmacık, boş sözler.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ