Amme ...

Kamu,
Umum,
Genel, umumi,
Amme,
Arapça, amme, (ﻋﺎﻣّﻪ).
Arapça, umum, amm kelimesinden türetilmiş.
Herkese ait, umumi, amme.
Umum halk, kamu, herkes.
Halk hizmeti gören devlet organlarının tümü.
Bir ülkedeki halkın bütünü, halk, amme.
Eskiden Hep, bütün. 
Umumi.

Amme kelimesinin diğer anlamları;
Bağdat hurması veya Trabzon hurması denilen elma büyüklüğünde, turuncu renkli bir çeşit meyva.
Hala, babanın kız kardeşi.
Tülbent sargı.
Su içinde üstüne binip yüzülen şişirilmiş tulum.
Baş yarığı, insanın beynine kadar ulaşan baştaki yara.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ