Aklımda ya da Hatırımda oyunu ...

Lades,
Lades oyunu.
Bazı ağızlarda yades olarak da geçer.
Tavuğun lades kemiğini iki kişinin birer ucundan tutarak kırmasından sonra birinin bir şeyi "aklımda" veya "hatırımda" demeden ötekinden almasıyla yenik sayılması kuralına dayanan bir oyun, lades oyunu.

Lades, Farsça yad + dest; Yades, hatırımda demektir.
Lades kemiği: Kuşlarda göğüs kemiği üstünde ve iki kanat arasında bulunan V biçiminde ince kemik. 
Lades tutuşmak: Tavuğun lades kemiğini karşılıklı tutup kırarak lades oyununa başlamak.
Tavukların göğsünden çıkan çatal şeklindeki köprücük kemiğiniyle oynanan oyun.

Lades, kelimesinin diğer anlamı;
İnce tülbent(Niğde yöresinde)

Lade, Farsça lade; (Osmanlı Dönemi) Ahmak, akılsız, ebleh

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ