Temel bilgi ...

İlke,
Bilinç,
Umde,
Temel bilgi.
Temel bilgi, temel görüş.
Temel düşünce, temel inanç, umde, prensip.
İnsanın kendisini ve çevresini tanıma yeteneği, şuur.
Algı ve bilgilerin zihinde duru ve aydınlık olarak izlenme süreci, şuur.
Her türlü tartışmanın dışında sayılan öncül, mebde, umde, prensip.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ