Tapu dairesinde taşınmaz malını başkasına sattığını veya ipotek ettiğini söyleme...

Takrir,
Arapça takrir, (ﺗﻘﺮﻳﺮ)
Eskidilde, Yerleştirme, yerleştirilme.
Tapu dairesinde taşınmaz malını başkasına sattığını veya ipotek ettiğini söyleme.
Tapuda, mülkünü başkasına sattığını bildirmek.
Sözle anlatma, ifade ve beyan etme, anlatış.
Anlatma, ders verme.
Önerge.
Siyasi nota.
Tapu dairesinde bir gayrimenkūlü sattığını veya ipotek ettiğini sözle bildirme. 
Sağlamlaştırma, tespit etme.
Osmanlı Devleti’nde resmi dairelerden sadrazamlığa gönderilen yazı.
Resmi olarak yazı ile bildirmek.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ