Söz sanatlarını inceleyen bilgi dalı ...

Belagat,
Arapça, belagat, (ﺑﻼﻏﺖ).
İyi konuşma, sözle inandırma yeteneği.
Söz sanatı.
Söz sanatlarını inceleyen bilgi dalı.
Retorik,
Etkili, güzel ve yerinde söz söyleme yeteneği.
Sözün etkili, güzel ve hitap edilen kimseye, içinde bulunulan duruma uygun düşecek şekilde söylenmesi. 
Fasih ve hale uygun söz söyleme.
Düzgün ve yerinde söz söyleme yollarını gösteren ilim, retorik.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ