Önceden belirlenmiş sınırlar içerisinde işletilen maden alanı ...

Pano,
Önceden belirlenmiş sınırlar içerisinde işletilen maden alanı.
Yeraltı işletmesi uygulanan bir damarda mostra ve muayyen bir kat veya iki kat arasında kalan işletmeye alınmış damar kısmı. Madencilik terimidir. Kömürü alınacak olan kısmın alt ve üst sınırını belirleyen ve damar meyli boyunca ölçülen mesafeye pano boyu denir. Özel durumda pano boyu ile ayak boyu ayrı olabilir. 

Panonun, pozisyon, ilerleme, maden yatağında ve ocak yapısı içindeki ilişkilerinin organizasyonu için bir tertip uygulanır. İlerletimli, Dönüşümlü, T- Tertibi, Sualtı işletmesi, Suüstü işletmesi ile açık işletmelerde paralel, diyagonal ve karışık (kombine) şekiller olabilir.

Ayak; Yeraltı işletmelerinde, maden içerisinde iki galeri arasında cephe halinde maden üretimi yapılan yer.
Pasa; Maden ocaklarından çıkarılan kısır taş ve toprak yığını.
Ergene; Maden bulunan yer.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ