Karacılık, iftira...

İsnat,
İsnad,
Bühtan.
İftira.
Mecaz anlamda, Karacılık, iftira.
Arapça isnad, (ﺍﺳﻨﺎﺩ) 
Arapça, dayamak, desteklemek anlamındaki send kelimesinden türetilmiştir.
Bir düşünceyi, bir konuyu bir kişi veya sebebe dayandırma, yükleme, atfetme.
Bir düşünceyi, bir konuyu bir kimse veya sebebe yükleme, ona bağlama.
Haksız yere yakıştırma, iftira.
Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ