Kadınlaşmış, kadın kılığına girmiş olan erkek...

Şorolo,
Kadınlaşmış, kadın kılığına girmiş olan erkek.
Halk ağzında, Şorolo;
Kadınlaşmış, kadın kılığına girmiş olan ve ahlak dışı ilişkiler için kullanılan erkek.
Orta oyununda çocuk.
Şorolo(TDK); 
Ortaoyunu'nda çocuk ya da tüysüz delikanlı anlamında kullanılır.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ