Haydi ...

Akalın,
Haydi.
Hadi,
Hade,
Hayde,
Haydın,
Antalya yöresinde haydi anlamında akalın sözcüğü kullanılır.
İsteklendirmek, çabukluk belirtmek için kullanılan bir söz, hadi
Kabul ve onama bildiren bir söz.
Teşvik, uyarı ve ihtar sözü olarak kullanılır.
Kabul, tasdik veya hoş görme anlamında kullanılır.Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ