Hareket, aksiyon ...

Devinim,
Aksiyon, 
Hareket,
Devinme işi, hareket.
İngilizce: Action, movement,
Fransızca: Action, mouvement,
Almanca: Handlung, Bewegung.
Yunanca: Kinesis.
Japonca: Undo.
Olabilirlikten gerçekliğe geçiş. 
Her türlü değişimi gösteren özdeğin bir varlık biçimi. 
Ötelenme, dönme, titreşim gibi konum değiştirme.
Yer değiştirme.
Bir noktanın uzaydaki bir durumdan başka bir duruma geçişi.
Bir düşünce sürecinin başlaması, hareket.  
Zaman içinde durum değiştirme.  

Devinim sözcüğünün diğer analamları;
Bir ruh durumundan başka bir ruh durumuna geçiş, 
Durağan bir noktaya göre bir nesnenin durumu, devim, hareket.
Bir film kuşağında sese karşı görüntü bölümünü belirtmekte kullanılan genel terim. 
Televizyon yayınında sese karşı görüntüyü belirtmekte kullanılan genel terim.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ