Fosil ...

Taşıl,
Fransızca fossile,
Müstehase,
Dinazor,
Müstehase,
Fransızca: fossile (taşıl)
İngilizce: fossil,
Almanca: Fossil,
Latin: fossilis (kazmak)

Taş ya da kayaların içerisinde rastlanan taşlaşmış, canlı ya da canlı parçaları.
Geçmiş yer bilimi zamanlarına ilişkin hayvanların ve bitkilerin yer kabuğu kayaçları içindeki kalıntıları ve izleri, taşıl.
Düşünce, yaşayış biçimi vb. bakımlardan çağın gerisinde kalmış kimse.
Geçmiş yer bilimi zamanlarına ilişkin hayvanların ve bitkilerin, yer kabuğu kayaçları içindeki kalıntıları veya izleri, müstehase, taşıl.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ