Fecrin doğuşundan güneşin batışına kadar olan aydınlık...

Nehar,
Gündüz, gün.
Arapça Nehar, (ﻧﻬﺎﺭ) 
Fecrin doğuşundan güneşin batışına kadar olan aydınlık.
Nehar, Nurlar, ışıklar, aydınlıklar anlamındaki Envar (Enhür) sözcüğü ile ilgilidir.

Neharen (ﻧﻬﺎﺭﺍً) Nehar’ın tenvinli şeklidir.
Gündüzün, gündüz vakti.

Arapça nehari, (ﻧﻬﺎﺭﻯ) 
Gündüzlü.
Gündüzle ilgili.
Yatısız (okul veya öğrenci), gündüzlü.
Gündüzlü olarak.

Nehar sözcüğünün başkaca anlamları;
Toy kuşunun yavrusu.
Altın.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ