Büyük, yetişkin ...

Eke,
Halk ağzında eke,
Büyük, yetişkin, yaşlı, kart.
Büyük kardeş, ağabey.
Ede,
Yaşı küçük olduğu halde sözleri ve davranışları büyükmüş gibi olan çocuk.
Yaşı küçük olduğu halde sözleri ve işleri büyük olan (çocuk).
Büyük, yetişkin, yaşlı, kart, olgun (insan ve hayvan).

Eke kelimesinin diğer anlamları;
Dahi.
Baş çoban.
Görgülü.
Tecrübeli, usta.
Zeki, çok bilgili (adam).
Kurnaz, açıkgöz (insan).
Çok konuşan, geveze, ukala.
Çok bilmiş olan, her işe karışan.
Çokbilmiş, bilgiçlik taslayan
Küçük kardeş.
Kabadayı, efe halli.
Kadının veya kocanın büyük kız kardeşi.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ