Bir akarsu yatağının az eğimli koyak tabanlarında ve ova düzlüklerinde çizdiği S harfine benzeyen kıvrım...

Menderes,
İvicac, 
Meander,
Fransızca, meandre.
Yunanca, meandros.
Büyük Menderes nehri.

Menderesler, genellikle S harfine benzerler. Menderesler gömük ve serbest olabilir.
Bir akarsu yatağının ova çukurlarında veya eğimi az çukurlarda meydana getirdiği S şeklindeki dolambaçlı kıvrım.
Bir akarsu yatağının az eğimli koyak tabanlarında ve ova düzlüklerinde çizdiği S harfine benzeyen kıvrım.
Akarsuyun, az eğilimli olduğu yerlerde yatağı içerisinde meydana getirdiği bük­lümlere menderes denir. 
Menderes bir nehrin seyri sırasında oluşturduğu bir eğri veya kıvrım.

Menderes;
İzmir iline bağlı ilçelerden biri.Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ