Başkasının yapıtını kendisininmiş gibi gösterme, aşırma...

İntihal
Arapça intihal,  (ﺍﻧﺘﺤﺎﻝ) 
Arapça birine başkasının sözünü isnat etmek anlamındaki nahl kelimesinden türetilmiştir.
Kaynak göstermeden, yazarın adını belirtmeden bir eserden parçalar alma, kendininmiş gibi gösterme veya bir eserin bütününü kendine maletme, aşırma.
Başkasının yapıtını kendisininmiş gibi gösterme, aşırma.
Çalma,
Eski dilde, Aşırma. 
İngilizce, plagiarism, piracy 
Bilim hırsızlığı.
Başkasının malını kendisinin gibi iddia etme.
Başkasının yazısını kendisinin gibi göstermek. 
Onu benimsemek. 
Aşırılmış şiire, sirkati şiir de denir.
Bir başkasının eserini sahiplenme.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ