Azar azar, bölüm bölüm, yavaş yavaş, tedricen...

Peyderpey,
Farsça Peyderpey, (ﭘﻴﺪﺭﭘﻰ).
Birbiri ardınca, art arda.
Yavaş yavaş, azar azar, tedricen.
Azar azar, bölüm bölüm, yavaş yavaş.
Ağır ağır, yavaş yavaş, belli aralıklarla.
Birbiri ardınca. Yavaş yavaş, azar azar.
Birbiri ardınca, sık aralıklarla, aksatmadan, hız kesmeden ve art arda.
Peyderpey kelimesi cümlelerde zaman zarfı olarak kullanıldığı için isimlerin değil fiillerin önüne getirilir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ