Yunan mitolojisinde tarımın, bereketin, mevsimlerin ve anne sevgisinin tanrıçası ...

Demeter, 
Ceres,
Demeter, Yunan mitolojisinde yer alan bereket, tahıl ve hasat tanrıçasıdır. Demeter eski Yunanlıların tarım tanrıçasıdır. Roma mitolojisinde kendisine Ceres denilirdi. Ekinleri, bunların içerisinde özellikle buğdayı simgelemektedir. Aynı zamanda anne sevgisini de temsil eder. Yunan mitolojisinde tarımın, bereketin, mevsimlerin ve anne sevgisinin tanrıçasıdır. 

Tanrıların tanrısı olan Zeus’un kızkardeşidir. Kronos’la Rheia’nın kızıdır. Tanrıların en büyüğü ve en kudretlisi olan Zeus, dördüncü evliliğini onunla yapmıştır. Homeros'un destanlarında, güzel saçlı kraliçe ya da güzel örgülü Demeter diye geçer. İnsanlara toprağı ekip biçmesini öğreten bu tanrıçadır. Ekinleri, özellikle de buğdayı simgeler. Tasvirlerinde genellikle baygın bakışlıdır. Saçları bazen omuzlarına dökülerek tasvir edilir bazende kıvırcık veya örgülü olarak tasvir edilmiştir. Sağ elinde buğday başağı, sol elinde ise meşale vardır. Yunanlılar Atina’nın yakınlarında Eleusis’te her yıl Demeter’in şerefine gizli bir şenlik yapar, baharın gelişini kutlarlardı.

Toprak tanrıçası olarak, dünyaya yakın olmayı tercih ettiğinden, Olympos Dağı‘nda fazla zaman geçirmezdi. Yeraltı dünyasında, kalmayı tercih eden Hades’in aksine Demeter, Olympos tanrılarının topraklarına ya da kurullarına katılırdı. Varlığı dünya da en fazla hissedilen tanrı oydu. Olympos Dağı’ndaki tanrılar ile mukayese edecek olursak, dünya üzerine daha fazla egemendi.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ