Dervişlerin çaldığı büyük tef...

Arabana,

Mazhar,  
Dervişlerin çaldığı büyük tef.
Tekkelerde kullanılan zilsiz def. 
Kimi İslam tarikatlarında büyük ve zilsiz tefe verilen ad.  
Güney Anadoluda zikir ayinlerinde kullanılan büyük tef.
Yuvarlak bir tahta kasnağa deriden bir örtü geçirilerek yapılan ve parmak vuruşlarıyla çalınan vurmalı bir müzik aleti.

Tef; Türk müziğinde kullanılan bir usul vurma aletidir. Bir kasnağın yalnız bir yanına geçirilmiş ince bir deriyle, bu kasnaktaki yarıklara geçirilmiş karşılıklı birkaç (çoğunlukla 8) çift zilden ibarettir. Ziller ince pirinçten yapılır.

Arabana sözcüğünün başka anlamı;
Kertenkeleden büyük sürüngen bir hayvan (Kütahya yöresi)

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ