Yusuf Has Hacib'in 1070'de yazdığı ünlü didaktik yapıt ...

Kutadgu Bilig,
Yusuf Has Hacib'in 1070'de yazdığı ünlü didaktik yapıt.
Yusuf Has Hacib ve büyük eseri Kutadgu Bilig.
Yusuf Has Hacib'in 1000. doğum yılı nedeniyle 2016 yılı Yusuf Has Hacib yılı ilan edildi. 
Yıl boyunca etkinliklere konu olan Yusuf Has Hacib denildiğinde akla ilk gelense Kutadgu Bilig adlı büyük eseri.

Yusuf Has Hacib;
Büyük Türk bilginlerinden biri.
Kutadgu Bilig adlı siyasetnamenin yazarı.
Yusuf Has Hacib, bin yıl önce, bugünkü Kırgızistan'ın Balasagun kentinde doğdu.  Yusuf Has Hacib'in Türkçe kaleme aldığı ve Kutlu Bilgi anlamına gelen eser, ünlü bilginin günümüze ulaşan tek yapıtı. Karahanlılar Devleti'nin ilk başkenti olan Balasagun kentinde başlayıp ve Kaşgar'da tamamladığı kitap aynı zamanda Türk İslam tarihinin ilk yazılı eseridir.

Karahanlı Devleti’nin yöneticisi Tabgaç Buura Karahan Abu Ali Hasan tarafından ünlü bilgine saraydaki saygın kişi anlamına gelen Uluğ Has Hacib ünvanı verildi. Birçok araştırma ve akademik teze konu olan Kutadgu Bilig, alegorik, didaktik bir türe sahip. Aruz ölçüsüyle yazılan 6 bin 645 beyitden oluşan eser 4 sembolik kişiliğin soru yanıt biçimindeki karşılıklı konuşmalarını içeriyor. Kutadgu Bilig 1983 yılında günümüz Kırgız Türkçesine çevrildi. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ