Sahiplik, iyelik ...

El,
Sahiplik, iyelik.
Mülkiyet,
El,
İsim soylu kelimeye eklenerek kime veya neye ait olduğunu bildiren ek.
İyelik ekleri ismin karşıladığı nesnenin bir şahsa veya bir nesneye ait olduğunu ifade eden isim çekim ekleridir. Bu ekler bazı kaynaklarda sahiplik ekleri olarak da adlandırılmaktadır. İyelik ekleri getirildikleri adların bağlı oldukları ben, sen, o, biz, siz, onlar şahıslarını ifade eder.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ