Gerçeğe dayanmayan, asılsız söz, hikaye vb...

Efsane,
მითი
Söylence,
Fesane,
Fransızca, mythe.
İngilizce, myth.
Farsça efsane, (ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ).
Efsane sözcüğü Farsçadan dilimize geçmiştir. 
Asılsız, hayal mahsulü hikaye, söylence, masal, fesane.
Halkın hayal gücünden doğan ve dilden dile söylenirken bu hayal gücüyle şekil değiştirerek olağan üstü nitelikler kazanan hikaye.
Eski çağlardan beri söylenegelen, olağanüstü varlıkları, olayları konu edinen hayali hikaye, söylence.
Gerçeğe dayanmayan, asılsız söz, hikaye vb.
Osmanlı döneminde bu kavram  kıssa, hikayet, rivayet gibi kelimelerle karşılanmıştır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ