Divit yazı hokkası ...

Ame,
Farsça, Ame,
Arapça Hukka,
Arapça hukka, hokka, (ﺣﻘّﻪ)
Metal, cam veya topraktan yapılmış, içine mürekkep vb. şeyler konulan küçük kap.
Divit yazı hokkası. 
Ake, Mahber.

Eskidilde, Divit,
Arapça devat, (ﺩﻭﺍﺕ) Divit.
Hokkadaki mürekkebe batırılarak yazı yazmaya yarayan ve değişik uçları olan bir kalem türüne divit denir. Divitin batırıldığı, mürekkeb konulan kaba da hokka denir. Cam, maden veya topraktan yapılmış genellikle kapaklı küçük kap. İçine mürekkep konan ufak kap, ame.
Hokkabazların, içine bir şey koyup el çabukluğu ile kaybettikleri, su kadehi şeklinde yuvarlak kap. Zannederim hokkabaz tabiri de buradan gelmektedir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ