Bir borunun ağzına biçim vermek, genişletmek ya da pürüzlerini almak için kullanılan kesici aygıt ...

Rayba,
İng. reamer,
Alm. Reiber,
Pürüzalır.
Bir borunun ağzına biçim vermek, genişletmek ya da pürüzlerini almak için kullanılan kesici aygıt.
Metal üzerine açılan deliklerin pürüzlerini gidermede kullanılan matkap ucuna benzer alet.
Demir halkaları açmak için kullanılan tornacı aracı.

Rayba Çeşitleri; 
Silindirik, Konik, Ayarlı, El, Genişlemeli, Aynalı, Açılır, Takma, Kovanlı, Tezgah, Makina gibi raybalar vardır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ