Binek hayvanını koşturmak için mahmuzlama...

Rekz,
Binek hayvanını koşturmak için mahmuzlama.
Hızlanması için hayvanı mahmuzla dürtmek, topuklamak.
Ata binenlerin, hayvanı dürterek hızlandırmak için çizme ökçelerinin arkasına taktıkları sivri demir parçası veya ufak dişli çelik çark.
Kakıvermek.
Hayvana tekme ile vurmak. 

Mahmuz;
Arapça mahmuz, Mihmez ya da Mihmaz.
Horozların bacaklarındaki sivri çıkıntı, kalkar.
Tavukgillerin ve bazı kuşların ayakları ardında bulunan, boynuz yapısındaki sivri uzantı.
Eskiden bilhassa savaş gemilerinin önünde suyun altından ileriye doğru uzanan ve düşman gemilerini delip batırmada bir silah gibi kullanılan, ahşap veya madeni başlıklı omurga uzantısı.
Suyun basıncını azaltmak için köprü ayaklarının uç kısımlarına yapılan sivri köşeli kagir çıkıntı.

Rekz sözcüğünün diğer anlamları;
Kaçmak. Seğirtmek, koşmak.
Hicret. Gaza.
Dikme, yere saplayıp sabit kılma.
Harıl harıl ayak ile tepmek. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ